[pt_view id=”e247192rsm”]

[pt_view id=”6dfc1a9xb4″]

 


पूर्ववर्ती:

 1. पौष पूर्णिमाङ्क, 2073 वि., [वर्ष 1, अङ्क 0], गुरुवार
 2. माघ अमावस्याङ्क, 2073 वि., [वर्ष 1, अङ्क 1], शुक्रवार
 3. माघ पूर्णिमाङ्क, 2073 वि., [वर्ष 1, अङ्क 2], शुक्रवार
 4. फाल्गुन अमावस्याङ्क, 2073 वि., [वर्ष 1 अङ्क 3], रविवार
 5. फाल्गुन पूर्णिमाङ्क, 2073 वि., [वर्ष 1, अङ्क 4], रविवार
 6. चैत्र अमावस्याङ्क, 2073 वि., [वर्ष-1, अङ्क 5], मङ्गलवार
 7. चैत्र पूर्णिमाङ्क, 2074 वि., [वर्ष-2 अङ्क-6], मङ्गलवार
 8. वैशाख अमावस्याङ्क, 2074 वि., [वर्ष-2 अङ्क-7], बुधवार
 9. वैशाख पूर्णिमाङ्क, 2074 वि., [वर्ष-2, अङ्क-8], गुरुवार
 10. ज्येष्ठ अमावस्याङ्क, 2074 वि., [वर्ष-2, अङ्क-9], शुक्रवार
 11. ज्येष्ठ पूर्णिमाङ्क, 2074 वि., [वर्ष-2, अङ्क-10], शुक्रवार
 12. आषाढ़ अमावस्याङ्क, 2074 वि., [वर्ष-2, अङ्क-11], शनिवार
 13. आषाढ़ पूर्णिमाङ्क, 2074 वि., [वर्ष-2, अङ्क-12], रविवार
 14. श्रावण अमावस्याङ्क, 2074 वि., [वर्ष-2, अङ्क-13], रविवार
 15. श्रावण पूर्णिमाङ्क, 2074वि., [वर्ष-2, अङ्क-14], सोमवार
 16. भाद्रपद-अमा_शुक्लप्रतिपदा साहित्य संयुक्ताङ्क, 2074-वि., [वर्ष-2, अङ्क-15], मङ्गलवार
 17. भाद्रपद‌‌ पूर्णिमाङ्क, 2074-वि., [वर्ष-2, अङ्क-16], बुधवार
 18. आश्विन अमावस्याङ्क, 2074-वि., [वर्ष-2, अङ्क-17], बुधवार
 19. आश्विन पूर्णिमाङ्क, 2074-वि., [वर्ष-2, अङ्क-18], गुरुवार
 20. कार्त्तिक अमावस्याङ्क, 2074-वि., [वर्ष-2, अङ्क-19], गुरुवार